دستگاه چاپ بنر و فلکس

دستگاه چاپ بنر و فلکس KONICA NR51232C دستگاه چاپ بنر و فلکس KONICA NR51232C

KONICA 512/42 PL

outdoor printer NR51232C

4 هد کونیکا سرعت چاپ 40m2/h

8 هد...

دستگاه چاپ بنر و فلکس KONICA NR51250S دستگاه چاپ بنر و فلکس KONICA NR51250S

KONICA 512/42 PL

outdoor printer NR51250S

سیستم تغذیه با غلطک لاستیکی...

چاپ فلکس و بنر(چاپ فضای بیرونی)Outdoor printer NTYSL-S8N چاپ فلکس و بنر(چاپ فضای بیرونی)Outdoor...

دستگاه چاپ فلکس و بنر(چاپ فضای بیرونی)Outdoor printer NTYSL-S8N...

دستگاه چاپ بنر و فلکس XAAR دستگاه چاپ بنر و فلکس XAAR

XAAR 128-200/360 DPI

outdoor printer NR12832Y

پمپ جوهر بزرگ

مجهز به...

چاپ بنر و فلکس(چاپ فضای بیرونی) Xaar 382 با گارانتی نورا چاپ بنر و فلکس(چاپ فضای بیرونی) Xaar 382...

دستگاه چاپ بنر و فلکس(چاپ فضای بیرونی) Xaar 382 با...

دستگاه چاپ بنر و فلکس KONICA NR51232B دستگاه چاپ بنر و فلکس KONICA NR51232B

KONICA 512/42 PL

outdoor printer NR51232B

4 هد کونیکا سرعت چاپ 35m2/h

8 هد...