واحد سرویس و خدمات پس از فروش نوین تاک

ماشین آلات چاپ
image

مهندس مصطفی بخشی

۰۹۱۲۹۳۷۵۲۳۶

تماس از طریق تلگرام

کارشناس ارشد سرویس لیزر و چاپ

image

مجید عصاری

۰۹۱۲۱۰۰۷۴۷۴

تماس از طریق تلگرام

کارشناس ارشد سرویس چاپ

image

علی اکبر دهقان

۰۹۱۲۹۳۷۵۲۳۵

تماس از طریق تلگرام

کارشناس ارشد سرویس چاپ

image

مهندس سجاد فرساد

۰۹۱۲۹۳۷۵۲۳۹

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس چاپ

image

احمد معینی فر

۰۹۱۲۸۱۱۲۷۶۰

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس چاپ

image

امید عصمتی

۰۹۱۲۰۶۱۸۳۰۲

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس چاپ

image

مهندس مجید قندهاری

۰۹۱۲۰۱۸۳۷۲۳

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس چاپ

image

عباسعلی دهقان

۰۹۱۲۹۳۷۵۲۳۴

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس چاپ

image

مهندس سید عباس حسینی

۰۹۱۲۰۶۱۸۳۰۳

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس لیزر و چنلیوم

image

محمد مهدی روستا

۰۹۱۲۶۴۸۲۷۵۱

کارشناس ماشین آلات اداری

image

احمد رشیدی

۰۹۰۳۹۳۶۲۳۶۶

کارشناس سرویس چاپ و لیزر شیراز

image

وحید نظامی

۹۳۷۹۵۰۰۰۸۷۶

کارشناس سرویس چاپ

ماشین آلات چوب
image

مهندس میثم تدین خواه

۰۹۱۲۹۳۷۵۲۳۸

تماس از طریق تلگرام

کارشناس ارشد سرویس cnc و لیزر

image

علی اعتضاد

۰۹۱۲۹۵۶۴۵۸۰

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس cnc

image

مهندس اصغر سمیعی

۰۹۱۲۹۵۶۴۵۸۲

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس cnc ،لیزر

image

هاشم شیخ ویسی

۰۹۱۲۰۶۱۸۳۰۱

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس cnc،لیزر

image

مهدی شیخ ویسی

۰۹۱۲۹۵۶۴۵۸۴

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس cnc ،لیزر

image

محمد امین اصلی

۰۹۱۲۹۵۶۴۵۸۳

تماس از طریق تلگرام

کارشناس سرویس cnc ،لیزر

image

مهندس محمد معدن شناس

۰۹۳۵۷۹۸۴۱۲۵

کارشناس سرویس cnc و لیزر تبریز

جهت اطلاع از آخرین اخبار شرکت ، در خبر نامه ما عضو شوید

شماره تماس ۴۴۲۰۶۳۶۳ - ۰۲۱

مشاوره تلفنی رایگان ۴۴۲۰۶۳۶۳ - ۰۲۱